P1P2
POSTER2POSTER2-2

معرفی محصولات

انواع چوب لباسی مردانه در تولیدی میلاد

تولیدی میلاد با داشتن نیروی جوان و با انگیزه و با سابقه 10 ساله در صنعت پلاستیک مشغول به فعالیت میباشد. این مجموعه در ابتدای فعالیت خود تنوع قطعات پلاستیکی بسیاری داشت اما با توجه به درخواست بازار پوشاک در ارتباط با اویزهای لباس خطوط تولید خود برای تامین نیازهای صنف پوشاک اماده کرد ودرحال حاضر بالای 15مدل اویز لباس در تنوع رنگ و چاپ عرضه میکند.

انواع چوب لباسی زنانه در تولیدی میلاد

تولیدی میلاد با داشتن نیروی جوان و با انگیزه و با سابقه 10 ساله در صنعت پلاستیک مشغول به فعالیت میباشد. این مجموعه در ابتدای فعالیت خود تنوع قطعات پلاستیکی بسیاری داشت اما با توجه به درخواست بازار پوشاک در ارتباط با اویزهای لباس خطوط تولید خود برای تامین نیازهای صنف پوشاک اماده کرد ودرحال حاضر بالای 15مدل اویز لباس در تنوع رنگ و چاپ عرضه میکند.

انواع چوب لباسی چاپی در تولیدی میلاد

تولیدی میلاد با داشتن نیروی جوان و با انگیزه و با سابقه 10 ساله در صنعت پلاستیک مشغول به فعالیت میباشد. این مجموعه در ابتدای فعالیت خود تنوع قطعات پلاستیکی بسیاری داشت اما با توجه به درخواست بازار پوشاک در ارتباط با اویزهای لباس خطوط تولید خود برای تامین نیازهای صنف پوشاک اماده کرد ودرحال حاضر بالای 15مدل اویز لباس در تنوع رنگ و چاپ عرضه میکند.

انواع چوب لباسی بچگانه در تولیدی میلاد

تولیدی میلاد با داشتن نیروی جوان و با انگیزه و با سابقه 10 ساله در صنعت پلاستیک مشغول به فعالیت میباشد. این مجموعه در ابتدای فعالیت خود تنوع قطعات پلاستیکی بسیاری داشت اما با توجه به درخواست بازار پوشاک در ارتباط با اویزهای لباس خطوط تولید خود برای تامین نیازهای صنف پوشاک اماده کرد ودرحال حاضر بالای 15مدل اویز لباس در تنوع رنگ و چاپ عرضه میکند.

ضمانت ما

  • نوشتن برند مشتری روی چوب کار
  • تولید متنوع چوب لباسی- چوبکار
  • طراحی متناسب با پوشاک ایرانی


تولیدی میلاد با داشتن نیروی جوان و با انگیزه و
با سابقه 10 ساله در صنعت پلاستیک مشغول به فعالیت میباشد. این مجموعه در ابتدای فعالیت خود تنوع قطعات پلاستیکی بسیاری داشت
اما با توجه به درخواست بازار پوشاک در ارتباط با اویزهای لباس خطوط تولید خود برای تامین نیازهای صنف پوشاک اماده کرد
ودرحال حاضر بالای 15مدل اویز لباس در تنوع رنگ و چاپ عرضه میکند.

گالری تصاویر